11 december 2007

De essentie van Web 2.0

Voor alle deelnemers aan onze leergang Web 2.0 ter overdenking in het kerstreces het volgende.

Misschien draaft Maurice de hond door in De-opstand-is-al-begonnen, maar hij verwoordt, denk ik, wel wat de essentie van Web 2.0 is als hij pleit voor meebeslissen.

Opmerkelijk, vind ik, dat er in zijn voorbeelden twee berippen voorkomen die vaak in de literatuur over Web 2.0 (en verandermanagement) als succes factoren voor toepassing worden genoemd; transparantie en vertrouwen.
zie ook Veranderen

NB waar is ons exemplaar van The Wisdom of crowds?

10 oktober 2007

Technologie zonder Diensten

Naar aanleiding van het verslag van John Min over de opening VU MediaXperience

Wat John vooral is bijgebleven en mij bijzonder aanspreekt in de voordracht van prof. dr. Han Gerrits is de onhoudbaarheid van onderstaande model.

Technologie--->Diensten--->Student/docent

Dit model kan zo langzamerhand vervangen worden door een model waarbij Technologie zonder gebruik van Diensten (lees IT-voorziening, bibliotheken etc.) zijn weg naar de gebruikers vindt. "Diensten" is niet meer nodig. In mijn optiek is Surfgroepen bijvoorbeeld een dienst die technologie aanbiedt die zonder Surfgroepen toch wel zijn weg vindt (via de instroom van de 'digitale generatie') naar student en docent.
Een vodcast met de presentaties van het ochtendprogramma
Zie slide 7 voor bovenstaand model

1 oktober 2007

Surfgroepen

Is er iemand van ons, mediatheekmedewerkers van de HvA, die "Surfgroepen" al heeft verkend? Ik ben reuze benieuwd naar de mogelijkheden in vergelijking met "externe" mogelijkheden om wiki's en blog's (in het algemeen social software) aan te maken, te onderhouden en beheren.
Mij eerste gedachte is dat je de Surf-community direct erbij "krijgt" als je van "Surfgroepen" gebruik maakt.
Is dat zo? En kan je "Surfgroepen" (zinvol/effectief) gebruiken buiten de Surf-community? Zie ook: Bezwaren En volg vooral de link over Reverse psychology ;-)

15 augustus 2007

Wikipedia en de HvA

Met de Wikipedia Scanner waarmee anonieme bijdragen in Wikipedia worden gekoppeld aan ip-adressen en organisaties gezocht op
"Hogeschool van Amsterdam"

Resultaat: 130 wijzigingen door
145.92.37.0-206.255 / 145.92.0.0-35.255 / 145.92.208.0-239.255 (=Hogeschool van Amsterdam)
tussen 2004-04-21 en 2007-07-04

Dit resultaat lijkt erop te wijzen dat binnen de HvAgemeenschap weinig wordt bijgedragen aan Wikipedia.

Kunnen we uit dit resultaat én de constatering van onze Content licenses manager dat de gebruikscijfers van de Brittanica binnen de HvA dramatisch laag zijn én mijn veronderstelling dat de populariteit van Wikipedia hiervan de oorzaak is iets afleiden?

Dat Wikipedia veel door studenten wordt gebruikt maar op deze bron geen toezicht wordt gehouden door de HvAgemeenschap (docenten)?

Zie vooral ook de in een ouder bericht gestelde vragen

Britannica

Zojuist een mail ontvangen van onze Content licenses manager dat ons abonnement op de Britannica online binnenkort verloopt. De gebruikscijfers binnen de HvA zijn dramatisch laag. We kunnen nog bezwaar maken tegen opzegging van deze Britannica. Ben reuze benieuwd wat de exacte oorzaak is van de lage gebruikcijfers en wat de argumenten zullen zijn om op te zeggen of te verlengen.

Een oud bericht van het Digitaal Inlichtingenwerk Zeeuwse Bibliotheek:
Zal Wikipedia traditionele encyclopedieën doen verdwijnen?
en een recent bericht van het Digitaal Inlichtingenwerk Zeeuwse Bibliotheek:
Onthul de identiteit van anonieme Wikipedianen met de Wikipediascanner

zie ook:
Fouten Britannica verbeterd in Wikipedia

31 juli 2007

The cult of the amateur

Naar aanleiding van discussies over Andrew Keen's boek The cult of the amateur, zie
NRC:De actieve internetgebruiker als typende aap
The Wall Street Journal:The Good, the Bad, And the 'Web 2.0'
Lessig:Keen's "The Cult of the Amateur": BRILLIANT!
Danniëlle:Gelezen The Cult of the Amateur / Andrew Keen

Veelvuldig wordt gesproken over gatekeepers. Keen klaagt over het ontbreken van poortwachters, bijvoorbeeld uitgevers en impresario's. "These professional intermediaries are the arbiters of good taste and critical judgment"

Op bibliotheek 2.0 In het Forum Web 2.0 'Cult of the amateur'? vraagt Peter Delsman zich af "Hoe zit dat dan met Bieb 2.0? Hollen wij achter de verkeerde hype en hysterie aan? Of is er zoveel goeds tussen de amateur content dat het juist een uitdaging is voor bibliotheken om te helpen bij het herkennen van kwaliteit en betrouwbare informatie?"

Ik denk dat bibliotheken, in essentie, er zijn om informatie te valideren door bronnen te selecteren, te ontsluiten en uiteindelijk beschikbaar te stellen, waarbij expertise omtrent het publicatieproces moet leiden tot, voor een bepaalde doelgroep waardevolle informatie.

Internet (in technische zin) en het Web hebben het mogelijk gemaakt afzonderlijke digitale bronnen beschikbaar te stellen. Het Web nu is echter méér dan een verzameling door professionals én "amateurs" gemaakte, onsloten en beschikbaar gestelde afzonderlijk te benaderen bronnen. De samenhang, het verband tussen en de context waarin bronnen geplaats zijn op het Web kunnen deze bronnen voor een bepaalde doelgroep een toegevoegde waarde geven. Juist het vinden en kunnen aanbieden van deze toegevoegde waarde is, denk ik, de uitdaging voor bibliotheken.

28 juni 2007

Tien redenen waarom mensen niet reageren op weblogs.

Van een collega tien redenen ontvangen waarom mensen niet reageren op weblogs.

Omdat ik vermoed dat de meeste redenen uitingen zijn van weerstand tegen verandering wil ik ze niet weerleggen, bestrijden, ontkrachten of ontzenuwen. Weerstand wordt meestal niet overwonnen door tegenargumenten omdat weerstand dikwijls is gebaseerd op beleving of gevoel.

Weerstand kan onder andere ontstaan door allerlei twijfels aan de verandering; twijfel aan de noodzaak, twijfel aan de oplossing, twijfel aan het veranderproces, twijfel over de eigen positie, twijfel aan de veranderaar.

In mijn vorige posting heb ik een link opgenomen naar een succesverhaal over een veranderingsproces. Een voorwaarde voor succesvol veranderen is volgens de geïnterviewde veranderaar vertrouwen; vertrouwen in de noodzaak, de oplossing, het proces, de eigen positie en die van de veranderaar.

Ik wil zo mogelijk belemmering opruimen om deze blog te kunnen lezen en de postings van commentaar te kunnen voorzien. Daarom kan iedereen vanaf 22 juni 2007 de blog lezen en vanaf 28 juni 2007 reacties achterlaten. Ik ga de reacties wel monitoren en ingrijpen als ik dat nodig vind, desnoods reacties verwijderen.
Een prikkelende posting over een ethische code voor webloggers en anoniem reageren vind je op de blog ditisberry.
Hier vind je ook een link naar U bent een aap en dus ongeschikt om te bloggen

De tien redenen waarom mensen niet reageren op weblogs.

1 Wat je opschrijft is zo compleet dat ik niets anders te zeggen zou weten dan "wat goed gedaan". En dat voelt een beetje dom.

2 Je hebt me iets geleerd wat ik nog niet wist en ik wil daar even over nadenken voordat ik een vraag heb. En ik wil mezelf niet in diskrediet brengen. Dus ik ga weer verder.

3 Ik wil een comment typen, maar dan zie ik dat je alleen maar op een paar vrienden reageert als een soort ons kent ons.

4 De mensen die op je blog reageren houden van het uitwisselen van meningen en ik weet niet of ik moedig genoeg ben hetzelfde te doen.

5 Je reageert eigenlijk niet op comments, dus waarom zou ik er ééntje schrijven? (dat is voor mij een echt afhaker!).

6 Ik vind je blog echt heel leuk, maar ik ben te moe, te druk of iets anders. Ik geef wel weer een andere keer commentaar.

7 Je eindigt je posts met een hele grote vraag in de trant van "wat vind je van de Big Bang?" Dat is zo'n grote vraag dat ik daar zo snel geen antwoord op weet.

8 Je zet een hek neer door te eisen dat ik inlog voordat ik commentaar geef. Ik heb al zoveel passwords en ik ken je niet goed genoeg om er dat voor over te hebben.

9 De inhoud was niet zo boeiend en ik kon er niks van JOU in terug vinden. Het is dezelfde post die ik al op 10 andere blogs heb gelezen. Als ik commentaar zou moeten geven, zou ik je dat moeten vertellen.

10 Je post was negatief. De meeste mensen houden daar niet van. Ze willen geen deel uitmaken van negatief spul. Ik geef dus geen commentaar omdat ik er niet mee geïdentificeerd wil worden (ik me er niet mee identificeer).

11 juni 2007

Veranderen

Vanavond op de ouderavond van mijn kinderen geweest.
De avond was bedoeld om met de ouders het eerste jaar van het 'anders leren' te evalueren. In 'Perspectief' nr. 7 van maart 2007 (een uitgave van het Katholiek Pedagogisch Centrum) het verhaal van de start Van droom naar werkelijkheid

Met bewondering voor het team, merendeels leerkrachten met jarenlange ervaring, en enigszins jaloers op de ondersteuning (KPC) heb ik aan de evaluatieavond deelgenomen. Wat is het inspirerend om met mensen te praten die een visie hebben, dit in praktijk weten te brengen en enthousiast hun nieuwe inzichten kunnen overdragen.

Kenmerkend in het verhaal van deze school is de keuze snel te starten, niet te lang te blijven hangen in de theoretische uitwerking van plannen. Wat bovendien een belangrijke voorwaarde blijkt voor hun succesvol veranderen is: vertrouwen.

In het verhaal komen meer veranderkundige aspecten aan de orde die ook voor onze situatie van toepassing zijn. Dit maakt het verhaal bijzonder de moeite waard om te lezen; lezen dus!

30 mei 2007

Relatiebeheer

Vanmiddag tijdens de bijeenkomst met Arno van Doorn in het kader van relatiebeheer zijn mij een aantal zaken opgevallen, waarvan ik er één hier wil uitwerken.

Maar eerst het volgende: in bovenstaande zin wilde ik een link opnemen die iets kon verklaren over de achtergrond van deze HvA docent. Door simpel googlen kwam ik op pagina van de site van Managementboek.nl waarop 2 titels van hem worden gepresenteerd Arno van Doorn Opmerkelijk voor degenen die zijn inspirerend 'betoog' vanmiddag gehoord hebben is dat de site de auteur uitnodigt zijn website daar te tonen. In het kader van deze blog is bovendien illustratief dat lezers gevraagd wordt een waardering te geven en klikken op meer info op een titel van Arno levert meer voorbeelden van Web 2.0 toepassingen (a la bol.com:) lezerstrefwoorden en "Mensen die dit bestelden hebben ook onderstaande boeken besteld." Ik denk dan direct aan onsluiting door gebruikers en valideren door mediathecarissen.

Vanmiddag hoorde ik de opmerking dat blogs iets anders zijn dan websites. Waarmee werd bedoeld dat een blog ongeschikt is voor het publiceren (en vinden) van een CV op internet. Er zijn digitale media die uiterst geschikt zijn voor het publiceren van een CV (Hyves? waar ook werkgevers komen), maar in ieder geval is een blog een medium om een (al dan niet fictief) persoon te presenteren. Naar keuze van een blogger kan zijn of haar profiel openbaar zijn.

In de reactie van een eerdere posting van mij hoe-en-waarom-blogs-in-bibliotheken verwijst 'Bedrijfsman'(?) naar zijn blog buro waarin hij, naar aanleiding van een bericht in de Financial Times, schrijft over het belang van blogs voor organisaties in het algemeen.

Deze blog is opgezet om HvA-mediatheekmedewerkers te stimuleren na te denken over Web 2.0 en om ze te stimuleren met blogs te oefenen. Deze blog is alleen te lezen door genodigden, 'Bedrijfsman' is daar één van. Daarnaast is het een goede manier om al doende te leren en te ontdekken hoe het is om in een weblog samen te werken. 'Bedrijfsman' is tot nu de enige die de daad bij het woord gevoegd heeft door een eigen blog aan te maken. Ik hoop van harte dat er meer zullen volgen. Kies een aan web 2.0 gerelateerd onderwerp of een aspect daarvan waarvoor je een speciale belangstelling hebt(bijvoorbeeld social bookmarking, wikipedia, tagclouds, informatie- en of mediavaardigheid, library 2.0, de digitale generatie, weblogs, second life, virtuele identiteit). Samen kunnen dergelijke blogs een 'blogsphere' vormen dat voor ons werk belangrijk wordt.

8 mei 2007

SnelzoekBalk UbA

Gisteren een enthousiast artikeltje gezien van een collega biblioblogger over een snelzoekbalk van de UBA voor netvibes

Vanavond de link naar de html code gevolgd en de code hier als pagina-element in de linker kolom geplaats. Gaat dat zien en test het!

Een concreet voorbeeld van het web 2.0 idee dat gebruikers zelf interface's naar data ontwikkelen en delen.

Overigens lijkt mij de benaming snelzoekbalk niet helemaal juist.
Er is ook een snelzoekbalk zoals de Googlebar voor de UBA te downloaden.
Ga naar: http://ubasnelzoekbalk.ourtoolbar.com/ en klik vervolgens op Download

7 mei 2007

De nieuwe mediatheek HVA

Vandaag twee links.

Van de de eerste, A Librarian's 2.0 Manifesto, hoop ik dat het discussie oplevert over de rol van onze medewerkers. En dan niet alleen discussie in "First Live" tussen medewerkers onderling, maar ook hier in deze virtuele omgeving. Wie durft?! Voorlopig is dit een veilige omgeving, alleen genodigden kunnen deze blog lezen. Reageren kan als je een Google account hebt.

De tweede link, http://verfje.blogspot.com/, brengt je naar de Blog van Evert-Willem. Een prima initiatief! Het is niet zo moeilijk om een eigen Blog te maken!
Alleen als meer HVAmediatheekmedewerkers een Blog maken (en onderhouden) kan een blogsphere onstaan.

Overigens zou ik het mooi vinden als Evert-Willem als huisartiest nieuwe ontwikkelingen en een verbeterde dienstverlening een smoel kan geven.

10 april 2007

Hoe en waarom blogs in bibliotheken

Twee relevante artikelen over het hoe en waarom van blogs in bibliotheken.

Why and How to Use Blogs to Promote Your Library's Services

How and Why to Try a Blog for Staff Communication
Artikel "How and Why to Try a Blog for Staff Communication" is te downloaden via Business Source Premier in de Digitale Mediatheek HvA

2 april 2007

Virtueel ingekwartierd

Wat gebeurt er met je als je wordt ingekwartierd in een virtuele wereld? Studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken de 'informele leerprocessen' waar je in verzeild raakt als je een half jaar lang verblijft in Second Life. Op deze blog doen zij verslag.

Interessant, al die aandacht voor SL. Maar waarom wil bijvoorbeeld de OB-Amsterdam daar een vestiging? De OBA wil in SL een ontmoetingsplaats en (nieuwe) diensten aanbieden.

Moeten we ons ook in SL manifesteren? Zijn er voor ons niet geschiktere virtuele plekken dan SL om onze klanten te ontmoeten? Waar zijn onze klanten in de virtuele wereld? (Hyves?)

29 maart 2007

Media(theek)training

De blog mijnkindonline heeft als thema "Wat doen kinderen en jongeren op internet en hoe ga je daar als ouder en professional mee om?" De bedoelde jongeren vormen de generatie die binnenkort bij ons instroomt. Voor deze generatie geldt dat zij het leven in de virtuele wereld even vanzelfsprekend vinden als het leven daarbuiten. Het bericht van 27 maart pleit er voor dat iedere leerling mediatraining moet krijgt; maak het vak ‘mediatraining’ verplicht.

23 Things (or small exercises) that you can do on the web to explore and expand your knowledge of the Internet and Web 2.0/

Wikipedia

Mijn zoontje, 11 jaar oud, heeft lees- en schrijfproblemen. Het is volgens mij een taalkundig en didactisch probleem. Hij krijgt daarom remedial teaching volgens de abc-methodedehaan.

Ik heb de stichting methodedehaan geattendeerd op het artikel
Dyslexie in Wikipedia
Volgens het artikel is dyslexie een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die gepaard gaan met problemen met vooral geschreven taal. De opvatting dat dyslexie een taalkundig probleem is komt in het artikel niet aan de orde.
Ik heb de stichting gevraagd van de mogelijkheid gebruik te maken om het artikel te bewerken of op z’n minst van commentaar te voorzien. Immers: Wikipedia zijn voor veel mensen een belangrijke bron van informatie, steeds meer leerlingen en studenten maken gretig gebruik van Wikipedia voor het maken van werkstukken, Wikipedia zijn inmiddels geduchte concurrenten geworden van gevestigde encyclopedieën zoals de Britannica etc.
Dit bracht mij op vele vragen, o.a.
-is het een taak van onze informatiespecialisten autoriteiten op een vakgebied binnen het onderwijs attent te maken op bepaalde informatie in Wikipedia?
-moeten onze informatiespecialisten deze autoriteiten kunnen ondersteunen bij de mogelijkheden artikelen te schrijven, te bewerken en van commentaar te voorzien? hoe één en ander organiseren?
Masterclass webcollege
Gisteren was ik bij de masterclass Webcolleges van de onderwijsconferentie. In de presentatie van Mike de Kreek over een experiment rond het ontwikkelen en uitvoeren van webcolleges werd het belang van het (didactisch) verantwoord simultaan aanbieden van verschillende bronnen in een face-to-face situatie onderstreept.
Helaas kwamen Wikipedia als bron niet aan de orde. Er kan nog heel wat gezegd worden over de betekenis van Wikipedia als bron en de rol van de mediatheken. Ik zag bij de eduba lezingen dat zelfs de onderzoekers en ontwikkelaars van de UB van Amsterdam Wikipedia als bron gebruiken voor het vaststellen van nieuwe (Web 2.0)begrippen.

Tagclouds


Een tagcloud is een visuele weergave van inhoudtags die worden gebruikt. Tags die vaker gebruikt worden, worden bijvoorbeeld groter afgedrukt. Dit is, denk ik, niet echt een Web 2.0-onderwerp, maar een techniek die een aspect van Web 2.0 toepassingen visualiseert, namelijk het toekennen van tag's door gebruikers waardoor een vorm van taxonomie onstaat: folksonomy.
Een presentatie van de trefwoorden in de OPC als een tagcloud lijkt mij voor de gebruiker zinvol. Voor ons, die collecties beheren, wordt het bijzonder aantrekkelijk als tags aan uitleencijfers worden gerelateerd.

Proef social bookmarking IAM-studenten

IAM studenten hebben vorig jaar de wenselijkheid van social bookmarking voor HvA studenten onderzocht. Binnenkort ontvangen we de resultaten. Hieronder alvast de link naar de proef omgeving:
http://www.presentinteractive.nl/scuttle

Ik kan me voorstellen dat we een dergelijke site gebruiken als inspiratie voor het vullen van onze webbronnen en ben benieuwd wat de overlap is.

Misschien moeten we 2 verzamelingen gaan aanbieden, één met populaire, door studenten verzamelde urls, en één met door de mediatheken gevalideerde informatie, met door onze informatiespecialisten verzamelde urls.

Het lijkt me in ieder geval zinvol een verzameling social bookmarks te gaan vergelijken met dezelfde urls uit onze "webbronnen".

Dit is Web 2.0

Onderstaand een link naar een filmpje over Web 2.0: een spoedcursus (verplichte kost denk ik)
http://www.youtube.com/watch?v=NLlGopyXT_g
Niet alleen een facinerend filmpje ook is het een demo van Web 2.0 concepten.