29 maart 2007

Wikipedia

Mijn zoontje, 11 jaar oud, heeft lees- en schrijfproblemen. Het is volgens mij een taalkundig en didactisch probleem. Hij krijgt daarom remedial teaching volgens de abc-methodedehaan.

Ik heb de stichting methodedehaan geattendeerd op het artikel
Dyslexie in Wikipedia
Volgens het artikel is dyslexie een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die gepaard gaan met problemen met vooral geschreven taal. De opvatting dat dyslexie een taalkundig probleem is komt in het artikel niet aan de orde.
Ik heb de stichting gevraagd van de mogelijkheid gebruik te maken om het artikel te bewerken of op z’n minst van commentaar te voorzien. Immers: Wikipedia zijn voor veel mensen een belangrijke bron van informatie, steeds meer leerlingen en studenten maken gretig gebruik van Wikipedia voor het maken van werkstukken, Wikipedia zijn inmiddels geduchte concurrenten geworden van gevestigde encyclopedieën zoals de Britannica etc.
Dit bracht mij op vele vragen, o.a.
-is het een taak van onze informatiespecialisten autoriteiten op een vakgebied binnen het onderwijs attent te maken op bepaalde informatie in Wikipedia?
-moeten onze informatiespecialisten deze autoriteiten kunnen ondersteunen bij de mogelijkheden artikelen te schrijven, te bewerken en van commentaar te voorzien? hoe één en ander organiseren?
Masterclass webcollege
Gisteren was ik bij de masterclass Webcolleges van de onderwijsconferentie. In de presentatie van Mike de Kreek over een experiment rond het ontwikkelen en uitvoeren van webcolleges werd het belang van het (didactisch) verantwoord simultaan aanbieden van verschillende bronnen in een face-to-face situatie onderstreept.
Helaas kwamen Wikipedia als bron niet aan de orde. Er kan nog heel wat gezegd worden over de betekenis van Wikipedia als bron en de rol van de mediatheken. Ik zag bij de eduba lezingen dat zelfs de onderzoekers en ontwikkelaars van de UB van Amsterdam Wikipedia als bron gebruiken voor het vaststellen van nieuwe (Web 2.0)begrippen.

1 opmerking:

Bedrijfsman zei

Zeer terechte vragen.
Hebben de mediatheken een taak, zo ja hoe één en ander organiseren?