31 juli 2007

The cult of the amateur

Naar aanleiding van discussies over Andrew Keen's boek The cult of the amateur, zie
NRC:De actieve internetgebruiker als typende aap
The Wall Street Journal:The Good, the Bad, And the 'Web 2.0'
Lessig:Keen's "The Cult of the Amateur": BRILLIANT!
Danniëlle:Gelezen The Cult of the Amateur / Andrew Keen

Veelvuldig wordt gesproken over gatekeepers. Keen klaagt over het ontbreken van poortwachters, bijvoorbeeld uitgevers en impresario's. "These professional intermediaries are the arbiters of good taste and critical judgment"

Op bibliotheek 2.0 In het Forum Web 2.0 'Cult of the amateur'? vraagt Peter Delsman zich af "Hoe zit dat dan met Bieb 2.0? Hollen wij achter de verkeerde hype en hysterie aan? Of is er zoveel goeds tussen de amateur content dat het juist een uitdaging is voor bibliotheken om te helpen bij het herkennen van kwaliteit en betrouwbare informatie?"

Ik denk dat bibliotheken, in essentie, er zijn om informatie te valideren door bronnen te selecteren, te ontsluiten en uiteindelijk beschikbaar te stellen, waarbij expertise omtrent het publicatieproces moet leiden tot, voor een bepaalde doelgroep waardevolle informatie.

Internet (in technische zin) en het Web hebben het mogelijk gemaakt afzonderlijke digitale bronnen beschikbaar te stellen. Het Web nu is echter méér dan een verzameling door professionals én "amateurs" gemaakte, onsloten en beschikbaar gestelde afzonderlijk te benaderen bronnen. De samenhang, het verband tussen en de context waarin bronnen geplaats zijn op het Web kunnen deze bronnen voor een bepaalde doelgroep een toegevoegde waarde geven. Juist het vinden en kunnen aanbieden van deze toegevoegde waarde is, denk ik, de uitdaging voor bibliotheken.