19 augustus 2009

Web 2.0 functies nieuwe catalogus HvA

Wauw!
Nieuwe functie van HvA's catalogus om via AddThis de link naar een titelbeschrijving te publiceren in een blogger post lijkt geslaagd. Publiceren in Wordpress werkt hetzelfde: Inloggen, de post met de daarin geplaatste link editten (helaas alleen in HTML mogelijk) en publiceren maar. Het zou mooi zijn om meerdere links in 1 post te publiceren. Ik ga de mogelijkheden onderzoeken.

Ook het publiceren van de beschrijving via Twitter gaat goed.

Helaas werkt de RSSfunctie nog niet, ik kan wel een attendering aanmaken, maar het levert een RSS-URL op waarmee de reader van Netvibes niets kan: Geen onderwerpen in de feed. Direct openen via de reader levert een kopie van de Netvibespagina op in een nieuw tabblad van Firefox. Openen in een nieuw tabblad van Firefox levert een foutmelding "No RSS data is available" op.

Falen van een dergelijke functie lijkt mij niet echt bevorderlijk voor het voortbestaan van de OPAC

Moeten we locale publiekscatalogi maar niet vergeten, vertrouwen op zoiets als Worldcat en onze activiteiten concentreren op de informatievaardigheden van de gebruiker? zoals Michel Wesseling zich afvraagt in zijn reactie op No future for libraries?

In ieder geval schijnt er aan de verbetering van de web 2.0 functionaliteiten van onze catalogus gewerkt te worden, dat stemt hoopvol.

13 augustus 2009

Nothing beats the live-experience

In het slot van zijn posting No future for libraries? beschrijft Lukas Koster summier, in enkele steekwoorden, de ontwikkeling van het schrijven (van kleitabletten tot uitsluitend digitaal) en de ontwikkeling van het consumeren van muziek (van beluisteren ter plaatse tot uitsluitend digitaal beluisteren).

Dit om de huidige situatie van bibliotheken te illustreren en duidelijk te maken dat oude werkwijzen niet automatisch door nieuwe ontwikkelingen zullen verdwijnen. Niet automatisch of als vanzelfsprekend, maar sommigen wel, andere niet. Wie schrijft er nog op kleitabletten?, wie met pen op papier? Wie gaat er nog naar een concert? wie beluistert muziek online?

Opmerkelijk vind ik dat de eerste beschrijving een productieproces betreft terwijl de tweede over de consumptie van een product gaat. Overigens zonder daarbij de ontwikkeling van publiceren/consumeren tot user generated content te betrekken.

Jammer is hierbij bovendien dat er voorbij gegaan wordt aan de beleving bij het consumeren van de producten. Het lezen van een boek is een andere beleving dan het lezen van een digitale product (ook al lees je van een e-reader), het bijwonen van een concert is een andere ervaring dan het online beluisteren van muziek. Een film in een bioscoop beleef je anders dan een film op je mobiel. NB. de film Stop Making Sense, concert registraties van de Talking Heads, leverde destijds een dansend publiek op in veel bioscoopzalen. Een hoorcollege bijwonen is iets anders dan het bekijken van een webcollege.

Ik heb de indruk dat het aspect 'beleving' in de meeste gedachtewisselingen over digitaliseren geen of onvoldoende aandacht krijgt. Meer aandacht hiervoor zou één en ander wel eens kunnen verhelderen, ook in de gedachtewisselingen over de toekomst van bibliotheken.

Overigens ben ik het met Lukas eens dat huidige ontwikkelingen ertoe lijken te leiden dat de bibliotheek zich (zie het jaar 2019 op deze extinction timeline) van een fysieke aanwezigheid naar een voornamelijke digitale aanwezigheid begeeft.

En inderdaad ‘We moeten loskomen van het idee van de bibliotheek als gebouw. De "bibliotheek" is het netwerk van bibliothecarissen.’ Patrick Vanhoucke
Bibliothecarissen die mede verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van digitale informatie en zich buitengewoon bewust zijn van de belangen die spelen bij het samenstellen en vinden van informatie.

Fysieke bibliotheken hebben nog een toekomst als het bezoeken van een bibliotheek een positieve beleving is. Niet als plaatsen die slechts bestaan omdat ze een collectie herbergen waarin je rond kan struinen en materialen kan lenen, maar als openbare ruimten, 'places to be'.

Meneer Neijzen at 2:30 "...eh het is niet echt een bibliotheek ...het is gwoon een plek om plezierig te zijn"


26 mei 2010
Voor een hernieuwd debat over de Bibliotheek van de Toekomst wordt iedereen uitgenodigd om:
.mee te twitteren via het Twitter onderwerp (“hashtag”): #biebtoekomst. Follow on Twitter: Futurecheck
.mee te discussiëren op de groep Bibliotheek 2.0 op Linkedin
.een enquête in te vullen. (Opgesteld n.a.v. de Masterclass Bibliotheek Toekomst, gehouden op 25 mei 2010 door futurist Marcel Bullinga, onder auspiciën van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij)

1 juli 2009

Social media en waarde en normen van Digital Natives

Wat me al jaren intrigeert zie ik verwoord in de posting van Hans Kooistra en Frans van der Reep Digital Natives.
“Peer to peer beoordeling zijn voor hen belangrijker en invloedrijker dan die door de traditionele opvoeders en (in hun ogen zogenaamde) experts.”

Persoonlijke waarden en normen komen in een vormende leeftijd tot stand door interactie met de omgeving, denk ik. In hoeverre beïnvloeden kinderen en jongeren elkaar in besloten kring? Ik kan het niet helpen, zo ben ík gevormd, maar ik denk hierbij onmiddellijk (met dank aan mijn leraar Engels ;-) aan de klassieker Lord of the Flies.

Er is ongetwijfeld veel onderzoek gedaan naar de totstandkoming van waarden en normen en de invloed van peers. Maar is er ook onderzoek gedaan naar de totstandkoming van waarden en normen en de invloed van social media waarin kinderen in de vormende leeftijd zich terug kunnen trekken? Hoe zit dat? Moet ik me zorgen maken gezien de connotatie die ik zo langzamerhand krijg bij de woorden Habbohotel, Hyves en Sugababes.
Zie ook het rapport Van Kwaad Tot Erger over de afzeikcultuur(samenvatting) en racties daarop in de trant van
Wat een onzin. Schelden is toch ook normaal. Doet iedereen wel eens hoor.

27 mei 2009

Last van manipulatie?

Deze week in HAVANA een artikel over een onderzoek van 2 MIM studenten naar de muzieksite Last.fm. (artikel is helaas nog niet online beschikbaar, dus geen link hier) Gebruikers blijken zich niet bewust te zijn van het altijd aanwezige ‘suggestiesyteem’ (mediawijsheid!)
Op veel sites, het oudste voorbeeld Amazon.com, worden suggesties gegeven op basis van het gebruik van de site. Dat dit niet altijd vlekkeloos werkt wist ik. Bestellingen voor een ander kunnen in het gebruikersprofiel terecht komen. Hoewel ik boeken over aquariumvissen voor mijn schoonmoeder heb besteld, interesseren ze mij in het geheel niet.
Mijn vergelijking tussen het ‘suggestiesysteem’ van Last.fm en ‘suggestiesytemen’ van sites als Amazon.com is niet zuiver, Last.fm levert daadwerkelijk onmiddelijk op basis van een profiel, Amazon.com alleen op bestelling.
Het roept bij mij wel de vraag op, die de onderzoekers ook stelden, in hoeverre suggesties je smaak (en daardoor je koopgedrag) kunnen beinvloeden. “Die en die, lazen dat en dat óók” Als ik dat zie op een liefhebberssite zoals http://www.librarything.com ok, maar als het mij moet aanzetten aan te schaffen ….?

20 april 2009

"media" in de bovenbouw

Vanochtend in het kader van mijn opleiding tot Mediacoach (http://www.nomc.nl/) een open 10 minuten gesprek gehad over "media" met 10 basisschool leerlingen uit de bovenbouw.

Op mijn vraag Wat is dat, “media”? was het eerste antwoord “elektronisch”, bijvoorbeeld TV, internet, radio. Na doorvragen blijken er toch ook nog “gedrukte media” te bestaan: boeken!, maar ook kranten en tijdschriften. Alle aanwezige leerlingen zijn geabonneerd op de Donald Duck en 2 meiden op de Hitkrant. Vragen aan de Hitkrant over favoriete celebraties kunnen per traditionele post gesteld worden maar ook per mail.

Allen hebben een mailadres (tot maximaal 10). Een mailadres heb je nodig om je te kunnen registeren voor spelletjes en msn, maar is ook handig om samen een werkstuk te maken, je stuurt het werkstuk heen en weer.

Allen zijn geregistreerd op Hyves, de meiden hadden ondervonden dat vragen aan de Hitkrant via Hyves niet worden beantwoord. 1 jongen is geblokkeerd wegens het plaatsen van een bepaald Youtube filmpje. Meest populaire Hyves zijn “Haat aan …”
Genoemd werden “Haat aan muggen” “Haat aan ballenknijpers” “Haat aan hoge broeken”
(2 x Hyves type: Mode & stijl)

Allen hadden een mobieltje, 2 konden er ook mee internetten.

Opmerkelijk was de vanzelfsprekendheid van het gebruik van mail, msn, mobieltjes en hyves in vergelijking met een gesprek dat ik eerder had met een ouder, een moeder van 2 jongens van 6 en 9 jaar oud over hun gebruik van “nieuwe media”.

9 maart 2009

Twitteren en Netvibes

Vandaag gestart met twitteren.
Het nut van twitteren lijkt mij nu al bewezen. Een van de eerste tweets die ik las gingen over het gerucht dat Netvibes niet lang meer zal bestaan. Net nu ook bij onze mediatheken openbare Netvibes gepubliceerd (gaan) worden!
Het is natuurlijk afwachten of Netvibes wordt opgeheven. Ik ken de bron niet, maar kan me voorstellen dat het een actie is om de populariteit te peilen.
Ook ik had herhaaldelijk ondervonden dat de dienst regelmatig uit de lucht is maar ken geen goede alternatieven voor openbare "startpagina's". Annet wel, zie haar zoektocht.