29 maart 2007

Media(theek)training

De blog mijnkindonline heeft als thema "Wat doen kinderen en jongeren op internet en hoe ga je daar als ouder en professional mee om?" De bedoelde jongeren vormen de generatie die binnenkort bij ons instroomt. Voor deze generatie geldt dat zij het leven in de virtuele wereld even vanzelfsprekend vinden als het leven daarbuiten. Het bericht van 27 maart pleit er voor dat iedere leerling mediatraining moet krijgt; maak het vak ‘mediatraining’ verplicht.

23 Things (or small exercises) that you can do on the web to explore and expand your knowledge of the Internet and Web 2.0/

Geen opmerkingen: