29 maart 2007

Media(theek)training

De blog mijnkindonline heeft als thema "Wat doen kinderen en jongeren op internet en hoe ga je daar als ouder en professional mee om?" De bedoelde jongeren vormen de generatie die binnenkort bij ons instroomt. Voor deze generatie geldt dat zij het leven in de virtuele wereld even vanzelfsprekend vinden als het leven daarbuiten. Het bericht van 27 maart pleit er voor dat iedere leerling mediatraining moet krijgt; maak het vak ‘mediatraining’ verplicht.

23 Things (or small exercises) that you can do on the web to explore and expand your knowledge of the Internet and Web 2.0/

Wikipedia

Mijn zoontje, 11 jaar oud, heeft lees- en schrijfproblemen. Het is volgens mij een taalkundig en didactisch probleem. Hij krijgt daarom remedial teaching volgens de abc-methodedehaan.

Ik heb de stichting methodedehaan geattendeerd op het artikel
Dyslexie in Wikipedia
Volgens het artikel is dyslexie een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die gepaard gaan met problemen met vooral geschreven taal. De opvatting dat dyslexie een taalkundig probleem is komt in het artikel niet aan de orde.
Ik heb de stichting gevraagd van de mogelijkheid gebruik te maken om het artikel te bewerken of op z’n minst van commentaar te voorzien. Immers: Wikipedia zijn voor veel mensen een belangrijke bron van informatie, steeds meer leerlingen en studenten maken gretig gebruik van Wikipedia voor het maken van werkstukken, Wikipedia zijn inmiddels geduchte concurrenten geworden van gevestigde encyclopedieën zoals de Britannica etc.
Dit bracht mij op vele vragen, o.a.
-is het een taak van onze informatiespecialisten autoriteiten op een vakgebied binnen het onderwijs attent te maken op bepaalde informatie in Wikipedia?
-moeten onze informatiespecialisten deze autoriteiten kunnen ondersteunen bij de mogelijkheden artikelen te schrijven, te bewerken en van commentaar te voorzien? hoe één en ander organiseren?
Masterclass webcollege
Gisteren was ik bij de masterclass Webcolleges van de onderwijsconferentie. In de presentatie van Mike de Kreek over een experiment rond het ontwikkelen en uitvoeren van webcolleges werd het belang van het (didactisch) verantwoord simultaan aanbieden van verschillende bronnen in een face-to-face situatie onderstreept.
Helaas kwamen Wikipedia als bron niet aan de orde. Er kan nog heel wat gezegd worden over de betekenis van Wikipedia als bron en de rol van de mediatheken. Ik zag bij de eduba lezingen dat zelfs de onderzoekers en ontwikkelaars van de UB van Amsterdam Wikipedia als bron gebruiken voor het vaststellen van nieuwe (Web 2.0)begrippen.

Tagclouds


Een tagcloud is een visuele weergave van inhoudtags die worden gebruikt. Tags die vaker gebruikt worden, worden bijvoorbeeld groter afgedrukt. Dit is, denk ik, niet echt een Web 2.0-onderwerp, maar een techniek die een aspect van Web 2.0 toepassingen visualiseert, namelijk het toekennen van tag's door gebruikers waardoor een vorm van taxonomie onstaat: folksonomy.
Een presentatie van de trefwoorden in de OPC als een tagcloud lijkt mij voor de gebruiker zinvol. Voor ons, die collecties beheren, wordt het bijzonder aantrekkelijk als tags aan uitleencijfers worden gerelateerd.

Proef social bookmarking IAM-studenten

IAM studenten hebben vorig jaar de wenselijkheid van social bookmarking voor HvA studenten onderzocht. Binnenkort ontvangen we de resultaten. Hieronder alvast de link naar de proef omgeving:
http://www.presentinteractive.nl/scuttle

Ik kan me voorstellen dat we een dergelijke site gebruiken als inspiratie voor het vullen van onze webbronnen en ben benieuwd wat de overlap is.

Misschien moeten we 2 verzamelingen gaan aanbieden, één met populaire, door studenten verzamelde urls, en één met door de mediatheken gevalideerde informatie, met door onze informatiespecialisten verzamelde urls.

Het lijkt me in ieder geval zinvol een verzameling social bookmarks te gaan vergelijken met dezelfde urls uit onze "webbronnen".

Dit is Web 2.0

Onderstaand een link naar een filmpje over Web 2.0: een spoedcursus (verplichte kost denk ik)
http://www.youtube.com/watch?v=NLlGopyXT_g
Niet alleen een facinerend filmpje ook is het een demo van Web 2.0 concepten.