19 augustus 2009

Web 2.0 functies nieuwe catalogus HvA

Wauw!
Nieuwe functie van HvA's catalogus om via AddThis de link naar een titelbeschrijving te publiceren in een blogger post lijkt geslaagd. Publiceren in Wordpress werkt hetzelfde: Inloggen, de post met de daarin geplaatste link editten (helaas alleen in HTML mogelijk) en publiceren maar. Het zou mooi zijn om meerdere links in 1 post te publiceren. Ik ga de mogelijkheden onderzoeken.

Ook het publiceren van de beschrijving via Twitter gaat goed.

Helaas werkt de RSSfunctie nog niet, ik kan wel een attendering aanmaken, maar het levert een RSS-URL op waarmee de reader van Netvibes niets kan: Geen onderwerpen in de feed. Direct openen via de reader levert een kopie van de Netvibespagina op in een nieuw tabblad van Firefox. Openen in een nieuw tabblad van Firefox levert een foutmelding "No RSS data is available" op.

Falen van een dergelijke functie lijkt mij niet echt bevorderlijk voor het voortbestaan van de OPAC

Moeten we locale publiekscatalogi maar niet vergeten, vertrouwen op zoiets als Worldcat en onze activiteiten concentreren op de informatievaardigheden van de gebruiker? zoals Michel Wesseling zich afvraagt in zijn reactie op No future for libraries?

In ieder geval schijnt er aan de verbetering van de web 2.0 functionaliteiten van onze catalogus gewerkt te worden, dat stemt hoopvol.

13 augustus 2009

Nothing beats the live-experience

In het slot van zijn posting No future for libraries? beschrijft Lukas Koster summier, in enkele steekwoorden, de ontwikkeling van het schrijven (van kleitabletten tot uitsluitend digitaal) en de ontwikkeling van het consumeren van muziek (van beluisteren ter plaatse tot uitsluitend digitaal beluisteren).

Dit om de huidige situatie van bibliotheken te illustreren en duidelijk te maken dat oude werkwijzen niet automatisch door nieuwe ontwikkelingen zullen verdwijnen. Niet automatisch of als vanzelfsprekend, maar sommigen wel, andere niet. Wie schrijft er nog op kleitabletten?, wie met pen op papier? Wie gaat er nog naar een concert? wie beluistert muziek online?

Opmerkelijk vind ik dat de eerste beschrijving een productieproces betreft terwijl de tweede over de consumptie van een product gaat. Overigens zonder daarbij de ontwikkeling van publiceren/consumeren tot user generated content te betrekken.

Jammer is hierbij bovendien dat er voorbij gegaan wordt aan de beleving bij het consumeren van de producten. Het lezen van een boek is een andere beleving dan het lezen van een digitale product (ook al lees je van een e-reader), het bijwonen van een concert is een andere ervaring dan het online beluisteren van muziek. Een film in een bioscoop beleef je anders dan een film op je mobiel. NB. de film Stop Making Sense, concert registraties van de Talking Heads, leverde destijds een dansend publiek op in veel bioscoopzalen. Een hoorcollege bijwonen is iets anders dan het bekijken van een webcollege.

Ik heb de indruk dat het aspect 'beleving' in de meeste gedachtewisselingen over digitaliseren geen of onvoldoende aandacht krijgt. Meer aandacht hiervoor zou één en ander wel eens kunnen verhelderen, ook in de gedachtewisselingen over de toekomst van bibliotheken.

Overigens ben ik het met Lukas eens dat huidige ontwikkelingen ertoe lijken te leiden dat de bibliotheek zich (zie het jaar 2019 op deze extinction timeline) van een fysieke aanwezigheid naar een voornamelijke digitale aanwezigheid begeeft.

En inderdaad ‘We moeten loskomen van het idee van de bibliotheek als gebouw. De "bibliotheek" is het netwerk van bibliothecarissen.’ Patrick Vanhoucke
Bibliothecarissen die mede verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van digitale informatie en zich buitengewoon bewust zijn van de belangen die spelen bij het samenstellen en vinden van informatie.

Fysieke bibliotheken hebben nog een toekomst als het bezoeken van een bibliotheek een positieve beleving is. Niet als plaatsen die slechts bestaan omdat ze een collectie herbergen waarin je rond kan struinen en materialen kan lenen, maar als openbare ruimten, 'places to be'.

Meneer Neijzen at 2:30 "...eh het is niet echt een bibliotheek ...het is gwoon een plek om plezierig te zijn"


26 mei 2010
Voor een hernieuwd debat over de Bibliotheek van de Toekomst wordt iedereen uitgenodigd om:
.mee te twitteren via het Twitter onderwerp (“hashtag”): #biebtoekomst. Follow on Twitter: Futurecheck
.mee te discussiëren op de groep Bibliotheek 2.0 op Linkedin
.een enquête in te vullen. (Opgesteld n.a.v. de Masterclass Bibliotheek Toekomst, gehouden op 25 mei 2010 door futurist Marcel Bullinga, onder auspiciën van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij)