10 april 2007

Hoe en waarom blogs in bibliotheken

Twee relevante artikelen over het hoe en waarom van blogs in bibliotheken.

Why and How to Use Blogs to Promote Your Library's Services

How and Why to Try a Blog for Staff Communication
Artikel "How and Why to Try a Blog for Staff Communication" is te downloaden via Business Source Premier in de Digitale Mediatheek HvA

2 april 2007

Virtueel ingekwartierd

Wat gebeurt er met je als je wordt ingekwartierd in een virtuele wereld? Studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken de 'informele leerprocessen' waar je in verzeild raakt als je een half jaar lang verblijft in Second Life. Op deze blog doen zij verslag.

Interessant, al die aandacht voor SL. Maar waarom wil bijvoorbeeld de OB-Amsterdam daar een vestiging? De OBA wil in SL een ontmoetingsplaats en (nieuwe) diensten aanbieden.

Moeten we ons ook in SL manifesteren? Zijn er voor ons niet geschiktere virtuele plekken dan SL om onze klanten te ontmoeten? Waar zijn onze klanten in de virtuele wereld? (Hyves?)