11 december 2007

De essentie van Web 2.0

Voor alle deelnemers aan onze leergang Web 2.0 ter overdenking in het kerstreces het volgende.

Misschien draaft Maurice de hond door in De-opstand-is-al-begonnen, maar hij verwoordt, denk ik, wel wat de essentie van Web 2.0 is als hij pleit voor meebeslissen.

Opmerkelijk, vind ik, dat er in zijn voorbeelden twee berippen voorkomen die vaak in de literatuur over Web 2.0 (en verandermanagement) als succes factoren voor toepassing worden genoemd; transparantie en vertrouwen.
zie ook Veranderen

NB waar is ons exemplaar van The Wisdom of crowds?

1 opmerking:

Frans zei

het kerstreces is achter de rug, maar het overdenkingsproces gaat door. Hierbij een discussie tussen David Weinberger en Andrew Keen over Web 2.0:

http://online.wsj.com/article/SB118460229729267677.html

(Keen is o.a. auteur van "The Cult of the Amateur", waarin hij vraagtekens zet bij de zegeningen van web 2.0 ; Weinberger doet het tegenovergestelde in Everything Is Miscellaneous)