4 november 2008

Reageer op M.Wesch

Via Webstroomnieuwsbrief september 08
een widget-gespot

Deze widget heb ik in de side bar (links) onder de titel TimeLine geplaatst. Onder de titel een venster voor het filmpje met een mini-forum. Start de film en vervolgens kan je in het mini-forum je reacties achterlaten door op ‘respond to this timeline at ...’ te drukken. Voer naam en bericht in. Het bericht wordt gekoppeld aan de tijdcode van het filmpje. Als andere bezoekers het filmpje afspelen worden de berichten getoond die bij de bewuste tijdcode zijn ingevoerd. Zij kunnen weer op het bericht reageren door op de balk daarboven te klikken.

Eén en ander functioneert niet perfect, maar het concept lijkt mij de moeite waard om te onderzoeken. Als experiment heb ik o.a. alvast gedeeltelijk een playlist ingevoerd. Iets voor Surf om de mogelijkheid aan te bieden gezamenlijk streaming media te onsluiten?

8 oktober 2008

OCN 2008

Ha, eindelijk een pc gevonden waarmee ik kan bloggen. (servicepunt Rai) Toch gek een "online conferentie" zonder faciliteiten om live te bloggen.

Toe nu vond ik de presentaties in de track Bibliotheek 2.0 nog het meest boeiend, inspirerend, prikkelend. Ga dan ook naar het vervolg vanmiddag.

Enkele (oud)collega's gesproken, leuk!

16 september 2008

Next gen

Het lijkt mij dat we hard zijn geconfronteerd met de gevolgen van het internetgedrag van wat ik de next gen noem.

De mediatheken hebben grote hinder ondervonden van het trage internetverkeer. Af en toe was werken bijna onmogelijk. De primaire processen konden nauwelijks uitgevoerd worden.

Mediatheekmedewerkers schakelden veelal over naar handmatige uitleen en inname via een excelformulier. Verlenging was onmogelijk vanwege mogelijke reserveringen. Boetes en blokkades konden niet verwijderd worden. Door de storing ontstane boetes worden waarschijnlijk kwijtgescholden.

De catalogus en andere interfaces naar bronnen waren soms via www.bib.hva.nl en de digitale mediatheek niet te bereiken. Instructies van mediatheekmedewerkers voor studenten verliepen daardoor uiterst moeizaam.

Gisteren is er door IT&V een bericht uitgegaan dat de internetproblemen veroorzaakt worden door een overbelasting van de firewall.

Het grootschalig downloaden en uploaden van internetbestanden (door studenten en medewerkers) wordt gezien als één van de voornaamste oorzaken van de overbelasting van de firewall en andere delen van het netwerk.

Tegenmaatregel was Peer tot Peer verkeer blokkeren. Het effect zou uiteindelijk moeten zijn dat er minder storingen zijn. Tot zover de stand van zaken.

Wat ik opmerkelijk vind is dat Klantenservice IT&V in het bericht van gisteren zegt dat het effect van de maatregel is dat het downloaden grotendeels onmogelijk wordt gemaakt en de reguliere IT-dienstverlening hierdoor minder gevaar loopt. Ik vermoed dat de next gen het heel gewoon vind om grote bestanden, al of niet legaal, te downloaden en tegelijkertijd andere werkzaamheden op de pc of laptop uit te voeren of tegelijkertijd een college bij te wonen. De next gen maakt vanzelfsprekend gebruik van de geboden mogelijkheden.

Wat ik bovendien opmerkelijk vind is dat het volgens Klantenservice IT&V blijkt dat ongeveer de helft van het verkeer via internet van en naar de HvA bestaat uit downloaden van bestanden die niets met studie of werk te maken hebben. Ik vraag me af hoe Klantenservice IT&V weet wanneer downloaden iets met studie of werk te maken heeft. (Een oude discussie dacht ik)

Worden msm, chatten en andere vormen van digitale communicatie ook onmogelijk gemaakt omdat het niet altijd met studie of werk te maken heeft?
Telefoneren en mailen mag, dat is voor oudjes ;-)
Zijn wij voorbereid op de next gen?

15 juli 2008

Logo HvA

Terug van 2 weken vakantie zag ik vandaag, komende uit het Amstelstation, bij de ingang van de Leeuwenburg de kreet "Knowledge is strength" in het logo van de HvA gekalkt.Bijzonder intrigerend.Wie is de maker? Student, docent of andere HvAmedewerker, toevallige voorbijganger?

En Waarom? Is het logo ontoereikend?

De betekenis van het logo vind je o.a. in een wiki


NB Met dank aan Harm voor het maken van de foto's. Sorry Harm, ik weet (nog) niet hoe ze onder een Creative Commons licentie te publiceren.

28 mei 2008

If you can't beat them join them


Zet standaard in het resultaatscherm van Google de resultaten van een federated search (bij ons door Metalib) naast die van Google. Dit niet als vervanging van onze Digitale Mediatheek maar als promotie van de bij ons simultaan te doorzoeken databanken.Voor degenen die wat zich wat dieper in de materie over het Diepe Web willen begeven ;-) is Het diepe web wordt weer wat minder misschien een aardige start.

NB ik heb dit bericht o.a. de tag "kennisdelen" meegegeven!

10 april 2008

Keen schijnt geroosterd te zijn in Amsterdam

Eerder berichtte ik over de Cult of the amateur en verwees naar Keen's "The Cult of the Amateur": BRILLIANT! Lessig probeert daar Keen onderuit te halen door te stellen dat Keen zichzelf brilliant parodieert.

Volgens Lessig: "the real argument of Keen's book is that traditional media and publishing is just as bad as the worst of the Internet."

Ook Karin Spaink (bij uitstek mediavaardig ;-) draaide gisteren in Felix Meritis volgens Peter Olsthoorn de zaak om, ze betichtte Keen van alles waar hij het internet met zijn amateurisme van beschuldigt: intellectuele gemakzucht, hap-snap citeren en feiten verzamelen, een eenzijdige voorstelling van zaken, overdrijving.

Overigens amusant dat Lessig een Wiki The Keen Reader heeft opgezet. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe de discussie in de angelsaksische landen is verlopen.

7 maart 2008

Ugame Ulearn

Over het symposium waar ik ook aanwezig was is al in verschillende blogs bericht.
zie bijvoorbeeld voor een uitgebreid verslag U game U learn - een verslag

4 maart was ik bij de workshop Gaming voor Dummies en kon daar Assassin’s Creed uitproberen waardoor ik goed kon begrijpen wat bedoeld wordt met ‘next-gen’ in het verhaal van de productmanager van Ubisoft. Overigens deed zijn opmerkingen over de nieuwe productlijn voor meisjes (roze, Barbie, de huwelijksdag als mooiste dag van je leven etc.) me stijgeren. In het algemeen vond ik het jammer dat er niet echt gelegenheid was tot discussie, waardoor het symposium nogal oppervlakkig bleef.
Zo werd bijvoorbeeld in verschillende presentaties een vergelijking gemaakt tussen het lezen van boeken en gaming. "Lezen is lineair en leidt altijd tot hetzelfde einde van het verhaal ... "

Mijn indruk van het symposium was dat het overwegend een promotie van 'gaming' tot doel had. Nuttig om argumenten 'voor' te horen, maar wat ik gemist heb zijn de tegenargumenten en reacties daarop om weerstanden te overwinnen, die deels, vermoed ik, terug zijn te voeren tot weerstand tegen IT in het algemeen.

Je kan geloven in de kracht van het goede voorbeeld, laten zien dat iets goed werkt, succes aantoonbaar maken, ik hoop dat het een garantie is om kritiek voldoende te verstommen.

17 januari 2008

Wikia search

Helaas wordt er, voor zover ik kan zien, in de biblioblogosphere nauwelijks gereageerd op het nieuws dat er een alpha versie van de langverwachte zoekmachine van Wikia is gelanceerd.
Wikia bindt strijd om de zoeker aan met Google

Nils Rooijmans, manager van de Nederlandse zoekmachine Ilse.nl, ...
‘Wikia is gebaseerd op een zeer interessante denkrichting: dat gebruikers uiteindelijk het best kunnen bepalen wat echt relevant is. Een mens kan dat beter dan welk geautomatiseerd zoeksysteem dan ook.’

Een bevestiging van het belang van het vak 'informatie-ontsluiten'!
Ik sluit me aan bij de oproep van Wouter: Er is werk aan de winkel : verbeter de Wikipedia! en die van Jimmy Wales, één van de oprichters van Wikipedia: Wales Summons Librarians to Helps Improve Wikipedia

Hoe? Een voorzet heb ik gegeven in Wikipedia
-Laat onze informatiespecialisten samenwerken met autoriteiten op een vakgebied binnen het HBO-onderwijs.
-Laat onze informatiespecialisten deze autoriteiten ondersteunen bij de mogelijkheden artikelen te schrijven, te bewerken, van commentaar te voorzien én te onsluiten.
zie ook Wikipedia en de HvA