10 april 2008

Keen schijnt geroosterd te zijn in Amsterdam

Eerder berichtte ik over de Cult of the amateur en verwees naar Keen's "The Cult of the Amateur": BRILLIANT! Lessig probeert daar Keen onderuit te halen door te stellen dat Keen zichzelf brilliant parodieert.

Volgens Lessig: "the real argument of Keen's book is that traditional media and publishing is just as bad as the worst of the Internet."

Ook Karin Spaink (bij uitstek mediavaardig ;-) draaide gisteren in Felix Meritis volgens Peter Olsthoorn de zaak om, ze betichtte Keen van alles waar hij het internet met zijn amateurisme van beschuldigt: intellectuele gemakzucht, hap-snap citeren en feiten verzamelen, een eenzijdige voorstelling van zaken, overdrijving.

Overigens amusant dat Lessig een Wiki The Keen Reader heeft opgezet. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe de discussie in de angelsaksische landen is verlopen.

3 opmerkingen:

Ik ben John Min zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Ik ben John Min zei

Hallo

Ondanks alle kritiek heeft Keen dank ik wel een punt als het gaat om de 80/20 regel. Ook op internet is er niet sprake van een gedemocratiseerde massa. Er is een verboren elite: 20 procent bright young amateurs op internet zijn verantwoordelijk voor de bulk van de informatie / content.
Hij vraagt zich m.i. terecht af wie dat zijn? Door wie worden ze bepaald, deze opiniemakers hebben veel invloed. Dat geldt ook voor Wikipedia / Google, YouTUBE en andere social media sites.

Ook heeft een punt wat betreft het risico van het verdwijnen van de bedreiging van de tradiotionele intermediairs / poortwachter van de media. Journalisten, leraren, bibliothecarissen, uitgevers, kortom, de experts.

Ook wat hij zegt over de macht van de adverteerders bij verspreiding en vindbaarheid van kennis en propaganda op internet neem ik wel ter harte. Hoewel dit op internet zelf ook al jaren gezegd wordt. Keen is zeker niet nieuw.

Auteursrechten en piraterij is ook een probleem. Keen noemt een aantal dingen die niet fund. nieuw zijn, maar die wel goed zijn dat het gezegd wordt.

Even terug naar onze rol. Mediatheken en uitgevershebben altijd een rol gespeeld bij het valideren en verspreiden van kennis. Het lijkt alsof web 2.0 zegt dat de waarde wordt bepaald door de massa, maar dat is niet waar, uiteindelijk gaat het ook om controleerbare kennis. De correcte van deskundigen blijft nodig, ook op internet. Daarom ook blijven we nodig.


Detail misschien :-)
Overigens heb ik het boek nog steeds niet gelezen

Wie wel?

Anoniem zei

It also enhances fertility, reduces the symptoms of menopause and has even been effective at slowing the spread
of cancer cells. Skin products with chemicals are by and large treated by them as
detrimental to their skin. Avoid getting distracted by extravagant packaging or product titles.


my weblog natural skin care