16 september 2008

Next gen

Het lijkt mij dat we hard zijn geconfronteerd met de gevolgen van het internetgedrag van wat ik de next gen noem.

De mediatheken hebben grote hinder ondervonden van het trage internetverkeer. Af en toe was werken bijna onmogelijk. De primaire processen konden nauwelijks uitgevoerd worden.

Mediatheekmedewerkers schakelden veelal over naar handmatige uitleen en inname via een excelformulier. Verlenging was onmogelijk vanwege mogelijke reserveringen. Boetes en blokkades konden niet verwijderd worden. Door de storing ontstane boetes worden waarschijnlijk kwijtgescholden.

De catalogus en andere interfaces naar bronnen waren soms via www.bib.hva.nl en de digitale mediatheek niet te bereiken. Instructies van mediatheekmedewerkers voor studenten verliepen daardoor uiterst moeizaam.

Gisteren is er door IT&V een bericht uitgegaan dat de internetproblemen veroorzaakt worden door een overbelasting van de firewall.

Het grootschalig downloaden en uploaden van internetbestanden (door studenten en medewerkers) wordt gezien als één van de voornaamste oorzaken van de overbelasting van de firewall en andere delen van het netwerk.

Tegenmaatregel was Peer tot Peer verkeer blokkeren. Het effect zou uiteindelijk moeten zijn dat er minder storingen zijn. Tot zover de stand van zaken.

Wat ik opmerkelijk vind is dat Klantenservice IT&V in het bericht van gisteren zegt dat het effect van de maatregel is dat het downloaden grotendeels onmogelijk wordt gemaakt en de reguliere IT-dienstverlening hierdoor minder gevaar loopt. Ik vermoed dat de next gen het heel gewoon vind om grote bestanden, al of niet legaal, te downloaden en tegelijkertijd andere werkzaamheden op de pc of laptop uit te voeren of tegelijkertijd een college bij te wonen. De next gen maakt vanzelfsprekend gebruik van de geboden mogelijkheden.

Wat ik bovendien opmerkelijk vind is dat het volgens Klantenservice IT&V blijkt dat ongeveer de helft van het verkeer via internet van en naar de HvA bestaat uit downloaden van bestanden die niets met studie of werk te maken hebben. Ik vraag me af hoe Klantenservice IT&V weet wanneer downloaden iets met studie of werk te maken heeft. (Een oude discussie dacht ik)

Worden msm, chatten en andere vormen van digitale communicatie ook onmogelijk gemaakt omdat het niet altijd met studie of werk te maken heeft?
Telefoneren en mailen mag, dat is voor oudjes ;-)
Zijn wij voorbereid op de next gen?

Geen opmerkingen: