20 april 2009

"media" in de bovenbouw

Vanochtend in het kader van mijn opleiding tot Mediacoach (http://www.nomc.nl/) een open 10 minuten gesprek gehad over "media" met 10 basisschool leerlingen uit de bovenbouw.

Op mijn vraag Wat is dat, “media”? was het eerste antwoord “elektronisch”, bijvoorbeeld TV, internet, radio. Na doorvragen blijken er toch ook nog “gedrukte media” te bestaan: boeken!, maar ook kranten en tijdschriften. Alle aanwezige leerlingen zijn geabonneerd op de Donald Duck en 2 meiden op de Hitkrant. Vragen aan de Hitkrant over favoriete celebraties kunnen per traditionele post gesteld worden maar ook per mail.

Allen hebben een mailadres (tot maximaal 10). Een mailadres heb je nodig om je te kunnen registeren voor spelletjes en msn, maar is ook handig om samen een werkstuk te maken, je stuurt het werkstuk heen en weer.

Allen zijn geregistreerd op Hyves, de meiden hadden ondervonden dat vragen aan de Hitkrant via Hyves niet worden beantwoord. 1 jongen is geblokkeerd wegens het plaatsen van een bepaald Youtube filmpje. Meest populaire Hyves zijn “Haat aan …”
Genoemd werden “Haat aan muggen” “Haat aan ballenknijpers” “Haat aan hoge broeken”
(2 x Hyves type: Mode & stijl)

Allen hadden een mobieltje, 2 konden er ook mee internetten.

Opmerkelijk was de vanzelfsprekendheid van het gebruik van mail, msn, mobieltjes en hyves in vergelijking met een gesprek dat ik eerder had met een ouder, een moeder van 2 jongens van 6 en 9 jaar oud over hun gebruik van “nieuwe media”.

Geen opmerkingen: